Գրադարան

Գրադարանը բաց է հանրության համար յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 10:00-17:00:

Նախատեսված է ոչ միայն Կենտրոնական բանկի աշխատակիցների, այլև տնտեսագիտական բուհերի ուսանողների և դասախոսների համար:
Գրադարանում առկա են  մասնագիտական մոտ 4500 անուն գրքեր:
Նախատեսված է Գրադարանի անդամակցությունը էլեկտրոնային գրադարաններին:


010 59 26 35

visitorcentre@cba.am

1738
51BOL1HG0ML._SX329_BO1%2C204%2C203%2C200_
1737
1736
2748
1731
1358
1359
7
1361
9
1363