Գրադարան

Գրադարանը բաց է հանրության համար յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 10:00-17:00:

Նախատեսված է ոչ միայն Կենտրոնական բանկի աշխատակիցների, այլև տնտեսագիտական բուհերի ուսանողների և դասախոսների համար:
Գրադարանում առկա են  մասնագիտական մոտ 4500 անուն գրքեր:
Նախատեսված է Գրադարանի անդամակցությունը էլեկտրոնային գրադարաններին:


010 59 26 35

visitorcentre@cba.am

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4