Կոնտակտներ

Այցելուների կենտրոն

ՀՀ Կենտրոնական բանկ

 

Վազգեն Սարգսյան 6

Հեռախոս՝   010 59 27 83

Էլ. հասցե`  visitorcentre@cba.am