Կոնտակտներ

Այցելուների կենտրոն


ՀՀ Կենտրոնական բանկ


 


Վազգեն Սարգսյան 6


Հեռախոս՝   010 59 27 83


Էլ. հասցե`  visitorcentre@cba.am