Մուլտիմեդիա

Լուսանկարներ

Պատմական մետաղադրամներ

Արշամես Բ (մոտ Ք.ա. 230թ.), պղնձե խալկոս

Արշամես Բ (մոտ Ք.ա. 230թ.), պղնձե խալկոս

Անտիոքոս Դ (Ք.հ. 38-72թթ.), պղնձե մետաղադրամ

Տիգրան II Մեծ (Ք.ա. 95-55 թթ.), արծաթե տետրադրախմա

Տիգրան II Մեծ (Ք.ա. 95-55 թթ.), արծաթե դրախմա

Տիգրան II Մեծ (Ք.ա. 95-55 թթ.), պղնձե խալկոս

Տիգրան II Մեծ (Ք.ա. 95-55 թթ.), պղնձե խալկոս

Արտավազդ II (Ք.ա. 55-34 թթ.), արծաթե դրախմա

Արտավազդ II (Ք.ա. 55-34 թթ.), պղնձե խալկոս

Արտաշես II (Ք.ա. 30-20 թթ.), պղնձե խալկոս

Տիգրան Դ (Ք.ա. 6 - Ք.հ. 1 թթ.), պղնձե խալկոս

Տիգրան Դ և Էրատո (Ք.ա. 6 - Ք.հ. 1 թթ.), պղնձե խալկոս

Տիգրան Ե (Ք.հ. 6 թ.), պղնձե խալկոս

Արտաշատ քաղաքի պնղձե խալկոս

Կյուրիկե II (1048-1089 թթ.), պղնձե մետաղադրամ

Լևոն I (1198-1219 թթ.), արծաթե դրամ

Հեթում I (1226-1269 թթ.), արծաթե դրամ

Հեթում I (1226-1269 թթ.), պղնձե դանգ

Սմբատ (1296-1298 թթ.), պղնձե փող