Խաչբառ N 1

Ամեն ծաղկի մեջ կա 7 տառ, որից 6-ը կազմում են բառ: Տառերը միացրու՛ իրար առանց ընդհատման: Ավելորդ տառերից կազմի՛ր բառ, ստացի՛ր թղթադրամի պաշտպանական հատկանիշի անվանումը: