Խաչբառ N 2

1.  Մետաղադրամի «ավերս»
2.   Մետաղադրամի «ռեվերս»
3.  Ո՞ր բառն է ընդհանրական մետաղադրամների, թղթադրամների, հուշադրամների համար
4.  Դրամանիշեր կեղծող
5.  Դրամագիտության «օգնական»
6.  Զբաղվում է մետաղադրամների ուսումնասիրությամբ
7.  Որպես կանոն՝ պատկերվում է մետաղադրամի դիմերեսին
8.  Մետաղադրամ պատրաստել
9.  Դրամագետի աշխատանքային գործիք
10.  Գիտություն, որին առնչվում է դրամագիտությունը
11.  Քանի՞ ատամ ունի ՀՀ շրջանառու 50 դրամ անվանական արժեքով մետաղադրամը
12.  Մետաղադրամի կողային մասը
13.  Թղթադրամներ ուսումնասիրող գիտություն
14.  Գիտություն, որը «ստիպում է» մետաղադրամներին «խոսել»